Jakub Czyszczoń

Jakub Bąk, Michał Lasota, Jagna Lewandowska, Jennifer Teets
208 stron, 210 x 270 mm 
Oprawa miękka 
Nakład: 300 egz. 
Teksty: Jagna Lewandowska, Michał Lasota, Jennifer Teets, Jakub Bąk
Projekt: Krzysztof Pyda
ISBN: 978-83-955422-0-0 
STEREO (Warszawa), ERMES-ERMES (Rzym), 2020

Książka jest pierwszą monograficzną publikacją dokumentującą pracę artystyczną Jakuba Czyszczonia, złożona z reprodukcji prac wizualnych oraz fragmentów wystaw i instalacji. Poszerzona w znaczący sposób o teksty Jagny Lewandowskiej, Michała Lasoty, Jennifer Teets oraz Jakuba Bąka i zaprojektowana przez Krzysztofa Pydę.

„Proces twórczy Jakuba Czyszczonia angażuje nie tylko jego własną pracę: manualną i konceptualną, ale również organizacyjną, dzięki której zostaje uruchomiony szereg czynników techniczno-chemicznych, o pewnym zakresie autonomii, których efekty są nie do końca przewidywalne. Artysta sukcesywnie wprowadza zmiany i modyfikacje w trybie seryjnego systemu replikacji obrazów, dlatego o jego praktyce należy mówić, że raczej mutuje i ewoluuje niż podlega programowemu rozwojowi.

Kolejne obrazy są starannie wypracowanymi wielowarstwowymi, nieuporządkowanymi układami barwnymi, w których obce substancje zostają stopione i utrwalone w swobodnym stanie rozpadu. Ta malarska praktyka w swoich efektach bardziej przypomina erodowanie niż komponowanie, zdaje się być odwrotnością konstruowania. W żaden sposób nie jest to kontrolowany przypadek, raczej konsekwentne narastanie ruin. Nie jest to też dekonstrukcja medium, wręcz przeciwnie, zaniechanie obrazowania nie przekreśla malarskości, mimo że panowanie farby nad powierzchnią jest dalekie od tryumfalnego, a siła wydarzenia malarskiego nie jest pochodną dominującej roli podmiotu. Głównym bohaterem jest tu sukcesywne pojawianie się, wyzwalanie i organiczne wyłanianie detalu oraz nadrzędnego przebiegu fakturowych mikro zaburzeń całości. Co więcej nie jest to malarstwo abstrakcyjne, wręcz przeciwnie. Wszystko zdecydowanie wchodzi w ścisłe relacje z otoczeniem. Jest w pełni materialne, głęboko osadzone w aktualnej sytuacji, w której ukryte stany rzeczywistości ujawniają się, jakby wzięto z nich odlew lub odciśnięto je na powierzchni płótna”.

Fragment tekstu Jakuba Bąka „Powtarzające się przypadki”

50,00 
15€
Andrzej Szpindler
43,21 
10 €

ANDRZEJ SZPINDLER

Energia jeden,

Wydanie I

148stron, 145 x 210 mm 
Oprawa miękka 
Nakład: 500 + 10 egz. 
Projekt i ilustracje: Andrzej Szpindler
Projekt okładki i skład: Moonmadness

ISBN: 978-83-963685-2-2
METH, 2023

Krzysztof Pietrala
45,00 
10 €

“Każda potrójna (“rzymska”) część powinna mieścić się na pojedynczej stronie – tylko na awersie. Wtedy oprócz klasycznego, pionowego sposobu czytania (wszystkich 3 cząstek umieszczonych na jednej stronie – {I.1, I.1, I.1}, {II.2, II.2, II.2} itd.) uruchomimy kolejny – poziomy, czyli możliwość śledzenia każdej z pojedynczych historii kartkując tylko awersy (np. I.1, II.2, III.3, IV.4, V.5 itd.).”

Krzysztof Pietrala
45,00 
10 €
96 stron, 136 x 215 mm 
Oprawa miękka 
Nakład: 300 egz. 
Projekt: Honza Zamojski 
Redakcja: Rafał Wawrzyńczyk 
ISBN: 978-83-963685-0-8 
METH, 2021

NAKŁAD WYCZERPANY
Inside Job, Ula Lucińska i Michał Knyhaus
45,00 
64 strony, 205 mm x 147 mm
Oprawa miękka
Nakład: 300 egz.
Projekt:  Moonmadness (Daniel & Dagny Szwed)
Teksty: Maya Hottarek, Natalya Serkova, Kuba Bąk, Ula Lucińska & Michał Knychaus (ed.)
ISBN: 978-83-940678-5-4
Disastra Publishing, Poznań 2020

 

Honza Zamojski
200,00 
44 strony, 340 x 240 mm
Oprawa miękka 
Nakład: 200 egz.
Projekt: Honza Zamojski
ISBN: 978­83­933762­5­4
Self-publishing, 2015

 

Jakub Bąk, Michał Lasota, Jagna Lewandowska, Jennifer Teets
50,00 
15 €
208 stron, 210 x 270 mm 
Oprawa miękka 
Nakład: 300 egz. 
Teksty: Jagna Lewandowska, Michał Lasota, Jennifer Teets, Jakub Bąk
Projekt: Krzysztof Pyda
ISBN: 978-83-955422-0-0 
STEREO (Warszawa), ERMES-ERMES (Rzym), 2020